บริหารงบลงทุน

นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตั้งและบริหารงบลงทุน สำหรับสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: