เงินทุนหมุนเวียน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: