เครือข่ายประชุมศิลปะเขต

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒  สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: