จัดทำเว็ปไซต์เขต

นายกนก  อยู่สิงห์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Web Site ด้วย  google Sites  ให้แก่บุคลากรในสำนักงาน ณ ห้องศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT สพป.แพร่ เขต ๑ 

รูปภาพ: