คุรุสภา

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์  ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: