ประชุมลูกจ้าง

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมลูกจ้างและลูกจ้างชั่วคราว ในการส่งเสริมด้านการทำงาน ระบบงานและความสะอาดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

รูปภาพ: