ประชุมผู้บริหารเขตฯ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการประชุมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: