จัดเก็บข้อมูล

นางสาวบุษยมาศ  แบ่งทิศ  ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ประชุมชี้แจงระบบจัดเก็บข้อมูล ผลการเรียนของนักเรียน ระดับประถมศึกษา school MIS สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: