ประชุมข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ เป็นประธานการประชุมข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องสักทอง ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

รูปภาพ: