ร่วมรับฟังนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ และผู้บริหารววิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  ร่วมรับฟังนโยบายของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ict สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: