ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนอพยพการป้องกันฯ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนอพยพการป้องกันและเตรียมความรพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม) โดยมี นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

 

รูปภาพ: