กลั่นกรองงบประมาณ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: