ครูภาษาอังกฤษ

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ตามระดับความสามารถจากการประเมินความรู้ ความสามารถตามกรอบ CEFR ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต ๑ 

รูปภาพ: