ระบบดูแลช่วยเหลือ

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาและครูดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘

รูปภาพ: