สัมภาษณ์

นายเชษฐา  สยนานนท์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค.(๒)ตำแหน่งประเภทวิชาการ ทดแทนตำแหน่งว่าง(กรณีย้าย)  ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: