ตรวจสอบคุณสมบัติ

นายกิตติศักดิ์  แสนคำ  หัวหน้ากลุ่มวัดและประเมินผลการการศึกษาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค.(๒)ตำแหน่งประเภทวิชาการ ทดแทนตำแหน่งว่าง(กรณีย้าย)  

รูปภาพ: