เตรียมความพร้อม

นางสาวชฎารัฐ  ปลูกเพาะ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียน MEP  ระดับปฐมวัย รร.วัดเมธังกราวาส  ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินจาก สพฐ. มี นายธีระวิทย์    ภิญโญ ผอ.รร.และคณะครูให้การต้อนรับ

รูปภาพ: