สาระภาษาไทย

นายปฐมพงศ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมครูสายผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการพัฒนาครูสายผู้สอน ณ ห้องประชุมสักทอง ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: