สื่อการเรียนอังกฤษ

นางสาวชฎารัฐ  ปลูกเพาะ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เปิดการประชุมการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่ออาชีพ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาขยายโอกาส ณ ห้องประชุมสักทอง ๒  สพป.แพร่เขต ๑ มี อาจารย์สุมณเฑียร  แก่นมณี อดีตครูหัวหน้าศูนย์ Earic เป็นวิทยากร

รูปภาพ: