ทอดผ้าป่าตู้ยามหากุศล

นายเชษฐา  สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางสาวกัลยา  ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล จังหวัดแพร่ โครงการเทศกาลผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ เพื่อภิกษุสามเณรของจังหวัดแพร่  ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศาลาพุทธสถานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

รูปภาพ: