ครูแนะแนว

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑ นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน โดยมี นายบัญญัติ  นันทพงศ์ ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ

รูปภาพ: