ประชุมประจำเดือน ผอ.รร.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: