จัดการเรียนการสอนปฐมวัย

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย กิจกรรม การนิเทศการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

รูปภาพ: