สกว.สัมภาษณ์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ พร้อมด้วยนายกนก อยุ่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และนายกิตติศักดิ์ แสนคำ ศึกษานิเทศก์ ให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการวิจัยจาก สกว.  เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” ณ สพป.แพร่ เขต ๑   

รูปภาพ: