มอบทุนการศึกษา

นายสกิจ ยาพรม รอง สพป.แพร่ เขต ๑ นายดิเรก ฉันทา ประธานเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง และผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายการศึกษาม่ิงเมือง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ในเครือข่ายฯ จำนวน ๔๒ ทุน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย)

รูปภาพ: