ค่ายบูรณาการ

นายอนุสรณ์  พรหมลังกา ผอ.รร.รัฐราษฎร์บำรุง และคณะครูจัดค่ายบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การอ่านออกเขียนได้ การสื่อสารและคิดวิเคราะห์ ณ รร.รัฐราษฎร์บำรุง

รูปภาพ: