ค่ายภาษาอังกฤษ

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.รร.วัดน้ำโค้งและคณะครู ร่วมกัน จัดค่ายภาษาอังกฤษ ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๘ ได้รับการสนับสนุนในการจัดค่ายภาษาอังกฤษจาก คุณสุทธิพันธ์ ทองไหล นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมตและคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลป่าแมต 

รูปภาพ: