ออกแนะแนวเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ฝ่ายแนะแนวโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ได้รับมอบหมายจาก  พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ออกแนะแนวนักเรียน ที่เรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ณ บ้านนาแหลม มีนายสานิตย์  สุขโข เป็น ผอ.รร.

รูปภาพ: