บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักการวิจัย "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

รูปภาพ: