คัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: