กรรมการเตรียมความพร้อม

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและจัดทำสื่อ BBLภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: