คัดเลือกศึกษานิเทศก์

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานกรรมการอำนวยการกลางประจำสนามสอบดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑  ณ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: