ติดตามบริหารจัดการ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม สักทอง ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: