เพศศึกษา

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสอน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านเพศศึกษาและสารเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ มีนายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน

รูปภาพ: