บำเหน็จความชอบผู้ปฏิบัติด้านยาเสพติด

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๖(กรณีพิเศษ) ให้แก่ผู้ปฏิบัติด้านยาเสพติด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่เขต ๑

รูปภาพ: