นิเทศห้วยม้า

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะกรรมการนิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รร.บ้านหนองม่วงไข่และ รร.บ้านห้วยม้า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายให้ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV

รูปภาพ: