ร่วมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด

คณะครู นักเรียน รร.บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) รร.บ้านดง รร.บ้านแม่แคม รร.บ้านทุ่งเหนือ ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๘  ว่า "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด"

รูปภาพ: