วันต่อต้านยาเสพติด

นางสาวดรุณี  ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑  และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" ณ โรงยิม ๑,๐๐๐ ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

รูปภาพ: