ต่อต้านยาเสพติด

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.รร.วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" 

รูปภาพ: