วันต่อต้านยาเสพติด

นายอนุสรณ์  พรมลังกา ผอ.รร.รัฐราษฎร์บำรุง คณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

รูปภาพ: