มอบทุนการศึกษานักเรียนบ้านทุ่งคั๊วะ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนยากจน จากกองทุนช่วยเหลือเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สพป.แพร่ เขต ๑  จำนวน ๒ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท โดยมี นายสุเมศวร์  พรหมมินทร์ ผอ.รร.บ้านทุ่งคั๊วะ ร่วมรับมอบและเยี่ยมสวนเกษตรของโรงเรียน

 

รูปภาพ: