นิเทศบ้านคุ้ม

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการ นิเทศเชิงปฏิบัติการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รร.บ้านคุ้ม กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ 

รูปภาพ: