สภากาแฟหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

8 เมษายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดแพร่ "จุ่มเนื้อเย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง" ซึ่งจัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน และ นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

จิตอาสา

6 เมษายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒนฺ์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางพัทธ์ธีรา บุญทน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน (วัดต้นไคร้) เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564 ณ วัดต้นไคร้ ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  โดยมี นายสม

วันจักรี

6 เมษายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางพัทธ์ธีรา บุญทน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการ

รับรายงานตัวครู

2 เมษายน 2564 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัววข้าราชการครูจากผลการย้ายตามมติ กศจ.แพร่ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 คือ นางสาวจิตติพร หมีเทพ ตำแหน่งครู ร.ร.บ้านไร่หลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ทำบุญสำนักงานฯ

1 เมษายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์  ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างใน สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญสำนักงานฯ โดยในภาคเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน กิจกรรมวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 129 ปี  และกิจกรรมปฎิญญาเขตพื้นที่การศึกษา

วันข้าราชการพลเรือน

1 เมษายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์  ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน  และร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีด่น ประจำปี พ.ศ.

ทำบุญตักบาตร ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

2่ เมษายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 (กิจกรรมเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่ารชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed