วันกองทัพไทย

นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรในกลุ่ม ร่วมงานวันกองทัพไทย ณ บริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ เพื่อรำลึกถึงวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า และได้รับชัยชนะ จึงถือเอาเป็นวันกองทัพไทยและวันยุทธหัตถ

วันพ่อขุนรามคำแหง

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

งานวันครูอำเภอสอง ปีพุทธศักราช 2561

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต1 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูในอำเภอสอง ร่วมงานวันครู ปี 2561 ซึ่งสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสอง จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสองพิท

งานวันครูอำเภอหนองม่วงไข่ ปีพุทธศักราช 2561

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในงานวันครูอำเภอหนองม่วงไข่ ปี พ.ศ.2561 ในปีนี้ได้จัดงานร่วมกับสมาคมครูอำเภอหนองม่วงไข่ เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคีธรรม ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ และมอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร)  อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 

งานวันครูอำเภอร้องกวาง ปี พุทธศักราช 2561

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในงานวันครู ปี 2561 อำเภอร้องกวาง ซึ่งในปีนี้ได้จัดงานร่วมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอร้องกวาง และสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอร้องกวาง เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และจัดกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูในอำเภอร้องกวาง โดยได้มอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพ ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์  อ.ร้องกว

งานวันครูอำเภอเมืองแพร่ ปีพุทธศักราช 2561

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต1 เป็นประธานในงานวันครู ปี 2561 ซึ่ง สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองแพร่ จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ โดยมี นายธรรมรงศักดิ์ อินกัน ผอ.โรงเรียนอนุบาลแพร่ กล่าวรายงาน

ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธิเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ซึ่งในการจัดงานได้มีการมอบรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดแพร่ ณ ศูนย์ประชุมกอเปา (บริเวณงานฤดูหนาวจังหวัดแพร่) ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed