รับชมรายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21/2567

23 พฤษภาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21/2567 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ.

พิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

21 พฤษภาคม 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ให้แก่ วัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 200,000 แผ่น ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี น

การประชุมเตรียมความพร้อมงานมหกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ใน 4 ภูมิภาค (จังหวัดแพร่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

21 พฤษภาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมงานมหกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ใน 4 ภูมิภาค (จังหวัดแพร่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผอ.สพป.

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1

21 พฤษภาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

ลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

21 พฤษภาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 กับนายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

การประชุมคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2567

20 พฤษภาคม 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567

20 พฤษภาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณ สพป.แพร่ เขต 1 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed