เกษียณอายุราชการ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบของที่ระลึกและเกียติบัตรผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 102 คน ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

ทำบุญตักบาตร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 5 รูปบริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานฯ ก่อนที่จะเริ่มการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป

บ้านวิทย์ฯ สองฝั่งสามัคคี-ยมเหนือ

นางภณิดา ทองประไพ และ นางสาวกนิษฐ์กานต์ พันธุ์เลิศเมธี
ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยชมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี และกลุ่มเครอข่ายการศึกษายมเหนือ อ.สอง จ.แพร่

บ้านวิทยาศาสตร์น้อยพญาพล

นางภณิดา ทองประไพ และ นางสาวกนิษฐ์กานต์ พันธุ์เลิศเมธี ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยชมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล ณ หอประชุม รร.บ้านแม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายสง่า หมอนเขื่อน ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายสมบูรณ์ จงรักษ์ ผอ.รร.บ้านแม่หล่าย กล่าวรายงาน

บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ผานางคอย

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และ นายอาทิตย์ พัฒนาสารินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยมชม ค่ายเทศกาลบ้านวิทยาศาตร์น้อย ของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับรากฐานของเด็กปฐมวัย โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย และครูปฐมวั

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

แข่งขันประกวดกล่าวคำอาราธนา

นายวิวัฒน์ ทองภักดี ผอ.ร.ร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต 1 นำนักเรียนเป็นตัวแทนของจังหวัดแพร่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกับคณะสงฆ์ภาค 6 ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดคำกล่าวอาราธนาและถวายทานในศาสนพิธี และรางวัลที่ 4 ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ของคณะสงฆ์ ภาค 6 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มี คุณครูปรานอม ปทุมวิง น.ส.วลัยลักษณ์ ร่องพืช น.ส.จิราภรณ์ จิตมณีธรรม และ นายกิตติพทักษ์ คำปัญจะ​

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed