ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

13 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ในนามที่ปรึกษาคณะกรรมการและผู้แทนสมาชิกชั้นนำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด โดยมี นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เป็นประธานดำเนินการประชุม

ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครฯ

12 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่

12 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสัทอง สพป.แพร่ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้รับผิดชอบงาน

ประชุมทางไกล ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณฯ

12 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศกฺ นักวิชาการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ การชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ต้อนรับ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ลำปาง เขต 1

11 ธ.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับ นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมทั้งต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ลำปาง เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่น

9 ธ.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานวันต่อต้านนคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดแพร่ ZERO TOLERANCE คนแพร่ไม่ทนต่อการทุจริต จังหวัดแพร่ ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่

รับ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับ นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 พร้อมคณะบุคลากรจาก สพป.ลำปาง เขต 1 ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ทั้งนี้ได้นำคณะบุคลากรสักการะพระสุวรรณบารมี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายใน สพป.แพร่ เขต 1พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการสำนักงานและขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดแพร่ต่อไป

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed