การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565 และ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา   ฐานะวุฒิกุล  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ

หลักสูตรไม้สัก และผลิตภัณฑ์ไม้สักสำหรับโรงเรียนร่วมพัฒนาในจังหวัดแพร่ไปใช้ในสถานศึกษา

1 มิถุนายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ  เสรีรักษ์ นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ และคณะทำงาน บุคลากรสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 พบปะหารือร่วมกับ นายพรหมพันธุ์ กองพลพรหม ผู้จัดการงานสนับสนุนสำนักกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน เรื่องการนำหลักสูตรไม้สัก และผลิตภัณฑ์ไม้สักสำหรับโรงเรียนร่วมพัฒนาในจังหวัดแพร่ไปใช้ในสถานศึกษา ณ ห้องป

พิธีบวงสรวงยกเสาเอก สร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร)

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบวงสรวงยกเสาเอก สร้าง

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร)

27 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร)  ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจาก นายอนุสรณ์ พุทธจร ผอ.โรงเรียน และคณะครู/บุคลากรทางการศึกษาอย่างดียิ่ง

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา (มัธยมดีสี่มุมเมือง)

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา (มัธยมดีสี่มุมเมือง) และพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา โดยมีนายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม. เป็นประธานพิธีเปิดการจัดทำบันทึกข้อตกลงและบรรยายพิเศษ โดยมี ผอ.สพป.แพร่ เขต1 และ ผอ.สพม.

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed