ติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone

22 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาในจังหวัดแพร่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone จังหวัดแพร่  ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   แพร่ เขต 1 โดยมี  นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุม.

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามารับตำแหน่ง

18 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับ นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.เขต 37 และคณะบุคลากรทางการศึกษา สพม.เขต 37 ที่เดินทางมาส่ง นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom

18 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศ

ลงพื้นที่โรงเรียนนำร่องโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จังหวัดแพร่ สพป.แพร่ เขต 2

3 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ ดร.กนิษฐ์ฎาฐานะวุฒิกุล ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ของ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการ ภาค 15 โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวดง สพป.แพร่ เขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนนำ

ลงพื้นที่โรงเรียนนำร่องโรงเรียนคุณภาพของชุมชนจังหวัดแพร่

2 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ ดร.กนิษฐ์ฎาฐานะวุฒิกุล ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ของ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการ ภาค 15 โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องโรงเร

ลงพื้นที่โรงเรียนคุณภาพชุมชน

2 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายยมเหนือ และคณะ อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ตรวจราชการคณะบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดแพร่ ของ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษ

บริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

22 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการบริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเรียนรวมในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมวาสนา  โดยมี ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางสาวสุนทรียา กำกอบ  นั

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed