ประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

16 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านโปรแกรม ZOOM (1 เขต : 1 USER

พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

15 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 46/2564

15 ธันวาคม 2564 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 46/2564 เพื่อรับทราบนโยบายแนวปฏิบัติที่สำคัญนำไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม 2564

15 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ณ คุ้มวงศ์บุรี ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อม

14 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อม โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการหลัก 6 ประการ มาตรการเสริม 6 ประการ และมาตรการเข้ม 7 ประการ อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

14 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) อ.สอง จ.แพร่ โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งจัดอบรมโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านดอนชัย โดยมี นางกัญญรัตน์ ชาวรัตนพันธุ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) เป็นผู้กล่าวรายงาน

ประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

14 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่ โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งจัดอบรมโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ โดยมี นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed