ทำบุญประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่

21 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมทำบุญถวายเส้นสลากแด่พระสงฆ์ สามเณร งานประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ ประจำปี 2562 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ซึ่งงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ในปีนี้ มีการเชิญชวนให้ผู้มาร่วมงานใช้ก๋วยสลากจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ใผ่ ใบตอง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ตระกร้าพลาสติก ถังน้ำ แต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าพื้

รับรายงานตัวครู

16 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัวและปฐมนิเทศบุคลากรเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่แรม สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 2 ราย คือ นายวัชรพงศ์ นัยนา และ น.ส.สุลีรัตน์ ขวัญเมือง

พุธเช้า...ข่าว สพฐ.

นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 และต่อด้วยการประชุมทีมบริหาร สพป.แพร่ เขต 1

 

พิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

15 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

สัมภาษณ์บุคคล

11 ต.ค.62 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ น.ส.กิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเวรยาม สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง มีผู้สอบสัมภาษณ์จำนวน 2 ราย

ทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก

10 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ.

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed