รับชมถ่ายทอดสดการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนฯ

29 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมการถ่ายทอดสดการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนและการกำกับติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ

ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง

29 มิถุนายน 2563 เวลา 07.50 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมทั้งพบปะบุคลากร ก่อนที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป

รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงาน "วันยาเสพติดโรค"

26 มิถุนายน 2563 นายพิทักษ์  กาวีวน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโรค ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดแพร่  “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติพ” โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมต้อนรับ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ

26 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมต้อนรับ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายภารกิจ กศน. และติดตามการจัดการเรียนการสอน ณ สำนักงาน กศน.แพร่ โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ

ประชุมเตรียมการนิเทศการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด

25 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาช่วงเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ปีการศึกษา 2563 (นิเทศบูรณาการ/กรอบภารกิจของสถานศึกษา) ระหว่างวันที่ 1-17 กรกฎาคม 2563 ในเรื่องของหลักสูตรสถานศึกษา SAR แผนปฏิบัติการประจำปี แผนปฏิบัติการนิเทศภายใน อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) การจัดซื้อจัดจ้าง (หนังสือ แบบเรียน เครื่องแต่่งกาย) ความปลอดภัย การเรียนรู้ การครอบคลุมถึง

ประชุม สกสค.ครั้งที่ 4/2563

24 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผอ.สกสค.จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

24 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 23/2563 ประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เพื่อรับฟังนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการประชุมทีมบริหารเพื่อแจ้งภาระงานของแต่ละกลุ่ม

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed