เชิญธงชาติไทย

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำใน สพป.แพร่ เขต 1 เชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประกันคุณภาพการศึกษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ อ.สอง ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

รับฟังคำชี้แจง

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ทุกโรง ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้่ (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ผ่านระบบ Tele Conference ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

บรรจุครูคืนถิ่น

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 12 ราย ประกอบด้วย น.ส.กรองกาญจน์ บรรเลง - โรงเรียนวัดต้นไคร้, นายเกียรติภูมิ ประสุทธิ์ - โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ, น.ส.อาภัสรา เสนาธรรม - โรงเรียนบ้านกาซ้อง, น.ส.ปรารถนา แขนอก - โรงเรียนบ้านดอนชัย, น.ส.ฉัตรมณี บุตรกระจ่

ฉะเชิงเทราเขต2ดูงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับคณะข้าราชการจาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการของ สพป.แพร่ เขต 1 นำโดย ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ และภูมิทัศน์ทั้วไปของ สพป.แพร่ เขต 1

เกษียณอายุราชการ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบของที่ระลึกและเกียติบัตรผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 102 คน ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

ทำบุญตักบาตร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 5 รูปบริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานฯ ก่อนที่จะเริ่มการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed