พิจารณางบฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับประธานเครือข่ายการศึกษา 8 เครือข่าย ณ ห้องประชุม 2 สพป.แพร่ เขต 1

เชิญธงชาติไทย/ร้องเพลงชาติไทย

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างใน สพป.แพร่ เขต 1 เชิญธงชาติไทยและร้องเพงชาติไทย ณ สนามหน้าอาคารสำนักงานฯ พร้อมทั้งได้มอบนโยบายต่าง ๆ ให้บุคลากรนำไปสู่การปฏิบัติ

ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์นงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ มณฑลพิธีพระเมรุมาศจำลอง สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (สนามหลวง จ.แพร่)

รร.ต้นแบบด้านการจัดการเรียนการสอน DLIT

โรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฏร์วิทยา) สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เป็นตัวแทนศูนย์ภูมิภาคที่ 16 นำเสนอโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการเรียนการสอน DLIT From Policy ในมหกรรมงาน Educa 2017 ระหว่าง 16-18 ตุลาคม 2560 ซึ่งจัด ณ IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center นนทบุรี

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้ทำการปรับปรุงและบูรณาการห้องสมุด "สพป.แพร่ เขต 1" ให้เป็นมุมนั่งเล่น มุมทำงาน และมุมพักผ่อนในคราวเดียวกัน เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า ให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ มีบรรยากาศของการสร้างแรงจูงใจที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยความสะดวกสบาย มีหนังสือให้เลือกอ่านที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดนิสัยรักการอ่าน ที่สำคัญคื

ลานกีฬาส่งเสริมการออกกำลังกาย

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขภาพของข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานฯ จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานทุกคนออกกำลังกายทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.30-16.30 น.

ร่วมพิธีวางพวงมาลา

นายไพรสณฑ์ มะโยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ ในจังหวัดแพร่ จำนวนหลายหน่วยงาน โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธ

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed