ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team)

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4, เขต 6, ลำพูน เขต 2  และลำปาง เขต 1  ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง ทั้งนี้มี นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานกร

พิจารณาการเบิกจ่ายค่าพาหนะ

25 ธันวาคม 2561 : นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการเบิกจ่ายค่าพาหนะนักเรียนสำหรับนักเรียนเดินทางมาเรียนรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

ตรวจเอกสาร หลักฐาน พี่เลี้ยงเด็กพิการ

25 ธันวาคม 2561 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาให้พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ปฏิบัติหน้าที่ต่อในสถานศึกษาเดิม และรายงานผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็กพิการในห้วงระยะเวลา ร่วมกับประธานเครือข่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

กรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ

19 ธันวาคม 2561 : นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." 19 ธันวาคม 2561

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 รับชมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ รายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

รับการอวยพรวันคริสต์มาส

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเจริญราษฏร์ แพร่ ที่ได้มาร้องเพลงและอวยพรมอบความสุข เนื่องในวันคริสต์มาส ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ สพป.แพร่ เขต 1

คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพระดับอำเภอ

17 ธันวาคม 2561 : นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กศน.อำเภอเมืองแพร่ ร่วมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ โดยมีนายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ์ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมอำเภ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed