ร่วมรับชมการเผยแพร่แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางการพัฒนาและการเรียนรู้

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมการเผยแพร่แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางการพัฒนาและการเรียนรู้ เพื่อการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด้กปฐมวัยในการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางการพัฒนา

การประชุมเพื่อการกำกับดูแลและติดตามผลการจัดทำวิดิทัศน์ ประวัติศาสตร์ชาติไทย

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อการกำกับดูแลและติดตามผลการจัดทำวิดิทัศน์ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และประวัติศาสตร์์เมืองแพร่ ร่วมกับ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีคณะผู้จัดทำประกอบด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขต

ชี้แจงในการประชุมการยุบเลิกสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกาซ้อง

6 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ชี้แจงในการประชุมการยุบเลิกสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกาซ้อง ตามแนวทางการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 3 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อถวายความจงรักภักดี โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวั

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สวนสมเด็จย่าข้างวัดโพธิบุปราม ตำบลบ้านปีน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย และร่วมกันแสดงออกถึงความ

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันศุกร์ที่ 3 มิถุยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 อันประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคล และ พิธีล

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 3 มิถุยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 45 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นายสมหวังพ้วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed