ประชุมผ่านระบบ Tele Conference

19 พ.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านระบบ Tele Conference

รับมอบของ

นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับมอบผลไม้จาก นายสะวิน แนวนัน นักการภารโรง รร.บ้านนาคูหา ซึ่งได้มอบผลไม้ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่มาปฏิบัติหน้าที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ 

แสดงความยินดี

18 พ.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาจีน โดยนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ สังกัดเอกชน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย ต่อไป

สพป.แพร่ เขต 1 จัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69

นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทนผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ซึ่งมีกลุ่มเครือข่ายของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 กลุ่มเครือข่าย และสังกัดเอกชน ส่งนักเรียนร่วมงานเพื่อเปิดเวทีให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึงคววามรู้ ความสามารถ ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน และเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย.2562 ณ สพป.แพร่ เขต 1 และสนามแข่งขันองค์การ

ต้อนรับฝ่ายบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

วันที่ 14 พ.ย.2562 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทนผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ต้อนรับ นายราเชน ไชยทิพย์ ผู้อำนวยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่และฝ่ายบริหาร ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมเยือน ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนข้อราชการในโอกาสที่เข้าดำรงตำแหน่ง ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ 25

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขต

12 พ.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 , โรงเรียนวัดเมธังกราวาส โรงเรียนอนุบาลแพร่ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อวางแผนในการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประชุมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่

6 พ.ย.62 นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมคณะ เป็นตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการฯ ร่วมงานสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ แขวงการทางแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed