พนักงานราชการรายงานตัว

9 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฐมนิเทศและรับรายงานตัว น.ส.สุดารัตน์ บรรเทาใจ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนบ้านลู (คัมภีร์ราษฎร์บำรุง) อ.สอง จ.แพร่

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566-2570

9 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป. แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 40/2565

9 พศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 40/2565 ประจำวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ.

ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ

8 พฤศจิกายน 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ และนายภาณุวงศ์ ชัยวร ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ณ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา), โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้น

การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ (PA Support Team)

8 พฤศจิกายน 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PA Support Team) ในระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

8 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม / ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการ

ต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

7 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แนวทางการดำเนินงานของปีงบประมาณพ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed