ร่วมพิธีถวายน้ำอบ น้ำหอมและรับพรจากพระมหาเถระ พิธีขอขมาคารวะเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ และรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

17 เมษายน 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมพิธีถวายน้ำอบ น้ำหอมและรับพรจากพระมหาเถระ พิธีขอขมาคารวะเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ และรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ศาลากลางจังหวัดแพร่ และคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ

11 เมษายน 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางวิมลสิริ ประเทือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายธิติพงษ์ เสนาพงษ์ พนักงานราชการ นางสาวจรัสศรี ใจน้ำ และนางสาวปวีณ์นุช มะทะ นิสิตผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร พระคร

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2567

11 เมษายน 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียน ทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 16 ปี 2567 ครั้งที่ 2/2567

11 เมษายน 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียน ทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 16 ปี 2567 ครั้งที่ 2/2567 ภายหลังคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์นักเรียน จำนวน 10 ราย เมื่อวันที่ 3 - 4 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายชุติเดช

ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2567

11 เมษายน 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายจาก สพฐ.

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

10 เมษายน 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1พร้อมด้วย นางโสภา เครือแสง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนายอุเทน วีระคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ชั้น 3 อาคารพิริยาทร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการสถานศึกษา บูรณาการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการ “โรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED”

10 เมษายน 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการสถานศึกษา บูรณาการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการ “โรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed