ร่วมเป็นเกียรติประเมิน ผอ.สพม.เชี่ยวชาญ

8 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมิน  ผลงานทางวิชาการ วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

รับข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3

8 มีนาคม 2564 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ นายภาณุวงศ์ ชัยวร นายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับมอบข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนำไปจัดเก็บในห้องมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบ ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564

ค่ายวิทย์สัมพันธ์

6 มีนาคม 2564 ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ครอบครัวนักคิด ค่ายวิทย์ฯ สัมพันธ์" ของนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง แลครูผู้สอน ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ ลุ่มน้ำยม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุ

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

5 มีนาคม 2564 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสรุปข้อมูลโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง ของจังหวัดแพร่  ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องใน สพม.แพร่,  สพป.แพร่ เขต 1 และ  สพป.แพร่ เขต 2  เข้าร่วมประชุม

ประชุมสามเขต

5 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้ง ย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ สพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ อาหารเป็นพิษ และภัยสุขภาพที่พบบ่อยในโรงเรียน

4 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ โรคติดต่อ และภัยสุขภาพที่พบบ่อยในโรงเรียน ซึ่งจัดโดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมคือครูอนามัย สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 สพม.แพร่ อบจ.แพร่ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำนวน 121 คน โดยมี นา

ศึกษาดูงาน

3 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง ให้การต้อนรับ นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  และคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) โดยมี

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed