วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

14 พฤศจิกายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายนาวิทย์ สมบัตินันท์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนายธิติพงษ์ เสนาพงษ์ พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่โดยมี นายชุติเดช มีจั

เปิดการแข่งขันกีฬา 4 พยัคฆ์คี

15 พฤศจิกายน 2566 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 4 พยัคฆ์คีรี ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่แรม อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างนิสัยรักการกีฬา โดยมี นางกัลย์ณภัส ถุงคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย เข้าร่วมเป็นเกียรต

ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

13 พฤศจิกายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมีนายสุทิน จันทรวรเชตต์ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

13 พฤศจิกายน 2566 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการชมรมปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดฯ

13 พฤศจิกายน 2566 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดฯ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค.(2) ประเภทวิชาการ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกีฬานักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

13 พฤศจิกายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกีฬานักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมข้าราชการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

13 พฤศจิกายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1โดยมี นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดีผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุม

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed