พิธีเจริญพระพุทธมนต์

21 พฤศจิกายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายทวี มะทะ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองแพร่และผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

ทุนบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

27 ตุลาคม 2563 นายกนก  อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายกรัณฑ์ สมจิตต์ นายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นคณะกรรมการ

ประเมินผู้อำนวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

26 ตุลาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 17/2552 นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเ

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

23 ตุลาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

แสดงความยินดี

9 ตุลาคม 2563  นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับ นางศุภมาส  สินมณี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และแสดงความยินดีกับ  นายภัทรศฎากรณ์  โพธิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและ

ประชุมทางไกล "ชุมชนแห่งการเรียนรู้"

9 ตุลาคม 2563  นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นางวิมลสิริ ประเทือง ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมออนไลน์โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School ad Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ผ่านทาง Microsoft Team เพื่อรับฟังคำชี้

ชนะเลิศการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดแพร่ "แพร่เกมส์ 2020"

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งชาติจังหวัดแพร่ "แพร่เกมส์ 2020" นักกีฬาประกอบด้วย 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed