ครูผู้ช่วยรายงานตัว

23 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับรายงานตัวและปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 4 รายคือ น.ส.จิรชยา อัฐวงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว อ.ร้องกวาง จ.แพร่ น.ส.ศิริรัตน์ สุวรรณ์ คร

พบปะคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มาฝึกประสบการณ์ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

24 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พบปะคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มาฝึกประสบการณ์ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ต้อนรับ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี

24 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต 1 ร่วมต้อนรับ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการติดตามการใช้พื้นท

อำนวยความสะดวก ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐานและใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน

23 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมอำนวยความสะดวก ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐานและใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ นายอโณทัย ไทยวรรณศ

ต้อนรับ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

23 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมต้อนรับ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐานและใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการ

ศึกษาดูงาน สพป.เชียงราย เขต 1

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านเอกสารทางราชการ ของ สพป.

ประชุมหารือแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed