เชิญชวนร่วมบริจาคเสื้อผ้ากันหนาวและสิ่งของโครงการช่วยน้องเพื่อนพ้องช่วยลูกหลานต้านภัยหนาว ประจำปี 2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับมอบเงินบริจาคจากกลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร พร้อมรับมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว จากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อโครงการช่วยน้องเพื่อนพ้องช่วยลูกหลานต้านภัยหนาว ประจำปี 2560 โดยผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ สพป.แพร่ เขต 1 

"พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้ง 6/2560 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรในสังกัดร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้อง Video Conference Room สพป.แพร่ เขต 1

การทดลองปฏิบัติจริงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เชิญโรงเรียนในสังกัด สพป. แพร่ เขต 1 ที่ได้รับงบประมาณเกิน 500,000 บาท มาทดลองปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สพป. แพร่ เขต 1 

การประชุมคณะกรรมการการขอรับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ. สพป. แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการขอรับการจัดสรรงบประมาณ  พ.ศ.2561 โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุม 2 สพป. แพร่ เขต 1

พิจารณาคุณสมบัติ

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก (ย้าย) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

พุธเช้า ข่าว สพฐ. วันที่ 15 พ.ย.60

 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รอง ผอ.สพป.แพร เขต 1 ผอ.กลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบวีดิโอคอนเฟอร์เร้นส์ฺ รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

รับการประเมิน ITA

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นางไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ข้าราชการบำนาญ สพฐ.เป็นประธานกรรมการ นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม.เขต 42 ช่วยราชการสำนักพัฒษนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และ น.ส.รัตน์สุดา โอดเทิง จพง.ป้องกันการทุจริต จากสำนักงาน ปปช.แพร่ เป็นกรรมการประเมิน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed