ตรวจสนามสอบ RT

8 มีนาคม 2564 ดร.พิทักษ์ กาวีวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (RT) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31, โรงเรียนบ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง),โรงเรียนวัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและกำกับดูแลการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT

18 มีนาคม 2564 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ (RT) โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์), โรงเรียนบ้านย่านยาว (ย่านยาวประชาสรรค์), โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ ทำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

18 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยบูรณาการแผนปฏิบัติการร่วมกับหน

มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

17 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม "มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา" ซึ่งธนาคารออมสิน ได้ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการผ่อนปรนการชำระหนี้ให้กับบุคลากรและหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สกสค.จังหวัดแพร่ และบุคลากรใน สกสค.แพร่ เข้าร่วมประชุม

ประชุม O-NET

9 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจตัวแทนศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ

ประเมิน รอง ผอ.สพป.

9 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ของ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล และ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่  โดยมี นายสมบูณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็น

ตรวจห้องมั่นคง

8 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องมั่นคง ซึ่งเป็นสถานที่จัดเก็บข้อสอบ O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  โดยจะดำเนินการสอบในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed