ทุนเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ

นายพิทักษ์ บุณยเวทย์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ดำเนินการคัดเลือครูผู้สมควรได้รับรางวัล่ืุ่ครูจำนวนั้ 2 ท่านคือ ครูจันทร์ มณีวรรณ ร.ร.กีฬาอบจ.แพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์ และครูวารุณี อรุณ ร.ร.วิไลเกียรติอุปถัมภ์ ซึ่งครูผู้ข้ารับการคัดเลือก ทั้ง 2 ท่านเป็นครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง

ประชุมประจำเดือน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 และได้มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เครื่องบินพลังยางระดับประถมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานพลเอหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, มอบโล่รางวัลพิเศษ การประกวดหนังสั้นให้โรงเรียนบ้านนาแหลม, มอบเกียรติบัตรรางวัลผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียการสอน

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 กิจกรรมประกอบด้วยการทำความดีด้วยกาย เช่นการทำความสะอาดสาธารณสถาน การทำดีเมื่อวาน เช่นปฏิญาณตนทำดีเพื่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การทำดีด้วยใจได้แก่ การจัดกิจกรรมอธิษฐาน ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนาแผ่เมตตา บริเวณหน้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ูประชุมคณะกรรมการฯ ลูกเสือ

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดคณะลูกเสือไทย ณ ห้องประชุม 2 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

วางหรีด/เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

นายกตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นำคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 วางหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อธรรม พริ้งเพลิน อายุ 90 ปี คุณพ่อของ นายวิชา พริ้งเพลิด ครู รร.บ้านกาซ้อง ช่วยราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ณ บ้านเลขที่ 41 หมู่ 1 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ จะทำการฌาปนกิจศพในวันที่ 20 พ.ย.2559 ณ ฌาปนสถานบ้านแต ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่

ติดตามทุนเจ้าฟ้ามหาจักรี

นายสุกิจ ยาพรม รอง สพป.แพร่ เขต 1/ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองผลงานและจัดทำตัวชี้วัดค่าคะแนนและคณะฯ ออกติดตามผู้รับการประเมินครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาักรีระดับจังหวัด คือ ครูจันทร์ มณีวรรณ ครู รร.กีฬาพัฒนาประชาอุปถัมภ์ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ และครูวารุณี อรุณ ครู รร.วิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ.เด่นชัย จ.แพร่ สังกัด  โดยมี ผอ.รร.และคณะครูให้การต้อนรับ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed