การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

วันที่ 14 มิถุนายน 2565  นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย นายไตรยศ  เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้การดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐาน ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเข

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ไฝ่รักษาศีล 5

วันที่ 14 มิถุนายน 2565  นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพงศ์เดชน์  เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านย่านยาว (ย่านยาวประชาสรรค์) สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม ในโครงการ "ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ไฝ่รักษาศีล 5" ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2565    โดยมีนายสมหวัง  พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจ

การประชุมวางแผนการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงรุก (Active Learning)

วันจันทร์ 13 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงรุก (Active Learning) เพื่อรับนโยบายระดับผู้บริหาร ลงสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา  และ วางแผนการดำเนินงาน หัวข้อ "เหลียวหลัง แลหน้า ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองแพร่" การเสวนาหัวข้อ โรงเรียน ชุมชน ประวัติศาสตร์: หัวใจสำคัญของการสร้างพลังรักแผ่นดินไทย ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565

การประชุมคณะกรรมการ กีฬาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565

วันจันทร์ 13 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ กีฬาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120

13 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณฺ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

การประชุมสามัญ สมาชิกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00น. ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสามัญ สมาชิกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร ปีการศึกษา 2565 และมอบนโยบายต่อสมาชิกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed