ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

17 พฤศจิกายน 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านต้นหนุน ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ โดยมี นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑาสีนักเรียนในโรงเรียนบ้านแม่แรม ประจำปีการศึกษา 2565

17 พ.ย.65 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑาสีนักเรียนในโรงเรียนบ้านแม่แรม ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสุข รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีและมีบุคลิกภาพที่ดี โดยมีผู้บริหารส

การคัดเลือกภาพยนตร์สั้น การต่อต้านการทุจริตภายใต้หัวข้อ "Correct or Corrupt"

16 พ.ย.65 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือกภาพยนตร์สั้น การต่อต้านการทุจริตภายใต้หัวข้อ "Correct or Corrupt" โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ.

การประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

15 พ.ย.65 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ปฐมนิเทศและรับรายงานตัว

14 พ.ย.65 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล, นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฐมนิเทศและรับรายงานตัว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 3 ราย คือ นายพรภวิษย์ หงษ์เจ็ด ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ (มิตรประชา) น.ส.พุทธชาติ ปริญญาน

ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

14 พ.ย.65 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยมี นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชกา

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed