การใช้หลักสูตรต้านทุจริต

10 พ.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือครูที่ได้รับมอบหมายและครูวิชาการทุกโรงเรียนในสังกัด

ร่วมประชุมทางไกล

8 พ.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการฯ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." และต่อด้วยรับฟังข้อราชการสำคัญของ สพฐ. ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมงานอุปสมบทฯ

2 พ.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหวางวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

ร่วมพิธีปลงผมนาค

1 พ.ค.2562 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีปลงผมนาคพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งเข้าพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดปงท่าข้าม อ.สูงเม่น จ.แพร่

เกลี่ยอัตรากำลังครู

26 เม.ย.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมโกศล โดยมีประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25/04/62 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานวันวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมตรีเทพ โรงเรียนการป่าไม้แพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

25 เม.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประชุมชี้แจงพร้อมทั้งมอบนโยบายแก่พี่เลี้ยงเด็กพิการที่ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมทุกคน

หน้า

Subscribe to Front page feed