พบปะเพื่อนครูเครือข่ายยมเหนือ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะ ร่วมประชุมชี้แจงและมอบนโยบายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ โรงเรียนบ้านดอน

สัมมนาครูวิชาการกลุ่มฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาครูวิชาการกลุ่มเครือข่ายการศึกษา ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

พบปะเพื่อนครูมิ่งเมือง

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะผู้บริหารและเพื่อนครูเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง อ.เมือง จงแพร่ ประกอบด้วย โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ บ้านทุ่งโฮ้ง บ้านในเวียง บ้านนาแหลม รัฐราษฎร์บำรุง บ้านสุพรรณ บ้านวังหงส์-ท่าขวัญ บ้านเวียงตั้ง บ้านนันทาราม ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ บ้านกาซ้อง บ้านร่องฟอง วัดน้ำโค้ง ณ หอประชุมโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ โดยมี นายดิเรก ฉันทา ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง/ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง กล่าวร

NT

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม NT สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

พัฒนาครู plc

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครู PLC กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย ณ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) เป็นผู้กล่าวรายงาน

แข่งขันทักษาภาษาไทย

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 โครงการรักษ์ภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

จัดสรรงบฯ ปี 60

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ตาม โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบ และประธานเครือข่ายการศึกษาฯ ทุกเครือข่ายเข้าร่วมประชุม

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed