สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

4 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ นายกนก อยู่สิงห์ ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือในสำนักงานฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่ง นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้อวยพรให้บุคลากรประสบความสุข ความเจริญ ในทุก ๆ ด้าน

ประชุมคณะทำงานจัดทำองค์ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

29 ธันวาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำองค์ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2563

22 ธันวาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นางนิตยา กันทาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นายชนกันต์ แสนขันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

ทุนเจ้าฟ้ามหาจักรี

18ธันวาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จ เจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการจัดทำแผนที่สถานศึกษา

17 ธันวาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ติดตามและให้กำลังใจคณะทำงานจัดทำแผนที่สถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพ ของชุมชน จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผอ.โรงเรียนบ้านร้องกวาง นายสุธี พาทีทิน ผอ.โรงเรียนบ้านดอนชัย นายดุลปุริน คลี่ใบ ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน นายธราพงศ์ พุฒิพุทธ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายดีลาภ ปราบสงบ ครูโรงเรียนบ้านคุ้ม น

โครงการ "ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์"

4 ธันวาคม 2563 ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์" โดยได้ทำความสะอาดบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดยมี นายอดุลย์ เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดและหน่วยงานสถานศึกษาจังหวัดแพร่ ตลอดจนลูกเสือ เนตรนารี ยุวก

โครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลฯ

4 ธันวาคม 2563 ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 2 วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง (สาขาดวัดสองแคว) ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed