ทำบุญสำนักงานฯ

1 เมษายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์  ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างใน สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญสำนักงานฯ โดยในภาคเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน กิจกรรมวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 129 ปี  และกิจกรรมปฎิญญาเขตพื้นที่การศึกษา

วันข้าราชการพลเรือน

1 เมษายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์  ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน  และร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีด่น ประจำปี พ.ศ.

ทำบุญตักบาตร ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

2่ เมษายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 (กิจกรรมเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่ารชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2564

30 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมจดเหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

ปะชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

29 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมทั้งได้มอบรางวัลเกียรติบัตรโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563

แสดงความยินดี

สพป.แพร่ เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวาสนา อุดนันตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านนันทาราม สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน SUP FESTIVAL RCAT 2021 ลำดับที่ 3 ระยะทาง 200 เมตร ลำดับที่ 5 ระยะทาง 1 กิโลเมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขัน SUP FESTIVAL RCAT 2021 ซึ่งจัดโดย สมาคมกีฬาพายเรือแห่งประเทศไทย (The Rowing&Canoeing Association Of Thailand : RCAT) ณ หาดดงตาล จังหวัดชลบุรี ทำการฝึกสอนโดย นายอน

ร่วมงานทำบุญครบรอบ 34 ปี มจร.แพร่

22 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมงานทำบุญครบรอบ 34 ปี การก่อตั้ง มจร.วิทยาเขตแพร่พิธีเจริญพระพุทธมนต์และจัดตั้งกองทุนการศึกษาและภัตตาหารเพล และถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ณ หอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed