กลั่นกรองงบประมาณ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑

ครูภาษาอังกฤษ

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ตามระดับความสามารถจากการประเมินความรู้ ความสามารถตามกรอบ CEFR ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต ๑ 

ศึกษานอกสถานที่

นายอนุสรณ์  พรมรังกา ผอ.รร.รัฐราษฎร์บำรุง และคณะครูได้นำนักเรียนชั้น  ป.๑ – ป. ๖  มาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดจอมสวรรค์ เป็นวัดเก่าแก่ศิลปะเงี้ยว(ไทยใหญ่)สวยงามมาก พิพิธภัณฑ์เสรีไทย จ.แพร่

ค่ายวิทยาศาสตร์เบญจมิตร

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผอ.สพป.แพร่เขต ๑ เป็นประธานเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร  ณ โรงเรียนบ้านเวียง อ.ร้องกวาง มี นายวรทัศน์  ศิริเดชพันธ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร กล่าวรายงาน 

โรคช่องปาก

นายพรศักดิ์  ทานะขัน ผอ.รร. วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)คณะครูและบุคลากรฯ นำนักเรียนชั้นอนุบาล ๑-ป.๖ เข้ารับการอบรมการเฝ้าระวังโรคช่องปาก โดยมี ผอ.รพ.สต.ป่าแมตและคณะวิทยากรฯให้ความรู้ ฝึกทักษะการรักษาฟันให้กับนักเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือ

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาและครูดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘

สัมภาษณ์

นายเชษฐา  สยนานนท์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค.(๒)ตำแหน่งประเภทวิชาการ ทดแทนตำแหน่งว่าง(กรณีย้าย)  ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed